Home

Ee avfall

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter. Andre lyskilder. Alle typer lyskilder (også kvikksølvholdige) - sparepærer, glødepærer, halogenpærer, damplamper, krumme/buede kompaktlysrør, infrarøde og ultrafiolette lamper, julelys, LED-pærer EE-avfall kan inneholde stoffer som kvikksølv, kadmium, brom, PCB og bly som kan skade dyr, mennesker og miljø. I tillegg inneholder det metaller og andre elementer som kan gjenvinnes og brukes på nytt. Hvordan behandles det? EE-avfallet blir demontert. Farlige stoffer behandles forsvarlig og hindrer ukontrollerte skader på miljøet Vi har innsamlingspunkter i hele landet hvor både private husstander og bedrifter kan levere EE-avfall gratis. Norsk Gjenvinning har avtale om innsamling og behandling av EE-avfall med Norges ledende EE-returselskap Renas og har gratis mottak flere steder i landet. Se oversikt eller kontakt oss på kundeservice på tlf: 987 09700 for å høre hvor ditt nærmeste leveringssted er EE-avfall består av mange forskjellige typer produkter. Derfor må det meste av EE-avfallet sorteres manuelt. EE-avfall du leverer til BIR eller til forhandler tas fra hverandre og hele 90% av materialene blir gjenvunnet

Kildesortering · Miljøledelse · Avfallsløsninge

EE-avfall tas inn i retursystemet når det hentes fra forhandlere eller mottak og blir sendt til anlegg for demontering, gjenvinning, ombruk og destruering. For eksempel har datamaskiner og servere som ikke lenger er funksjonelle mange materialer som kan brukes på nytt; for eksempel sjeldne jordartsmetaller, gull og kobber. Å gjenvinne EE-avfall er veldig miljøvennlig, og sparer miljøet. EE-avfall innholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes EE-avfall. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er alt som treng straum eller batteri for å virke. Slike produkter inneheld ofte miljøgifter og skal leverast tilbake for miljøsanering og gjenvinning. EE-avfall skal ikkje kastes i restavfallet, men kan leverast gebyrfritt til næraste butikk som sel slike artiklar EE-avfall inneholder komponenter som kan ha en stor verdi ved at de kan brukes om igjen eller de materialgjenvinnes. Utviklingsland mangler ofte regelverk, myndigheter og en fungerende avfallsbransje som kan sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte

EE-avfall skal ikke kastes i restavfallet fordi nesten alt slikt avfall inneholder miljøskadelige stoffer. Om slike stoffer kommer på avveie, kan de gjøre stor skade på miljøet. Med vær og vind spres de videre og ender opp i havet og i levende organismer, og kan skade både dyr og mennesker EE-avfall skal behandles forsvarlig og ved bruk av de beste tilgjengelige teknikker. EE-avfall skal lagres og behandles på plasser med tett dekke, nødvendig anlegg for oppsamling og rensing av overvann, og nødvendig tak eller annet klimavern. EE-avfall skal registreres inn og ut fra behandlingsanlegget med vekt målt i kilogram

Norsk Gjenvinning: EE-avfall

 1. Ragn-Sells er innsamler av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), vi samler inn EE-avfall fra alle typer kunder i hele Norge. Vi organiserer gjerne henting av EE-avfall og alt annet avfall fra dine forretnings- og anleggsadresser
 2. Sortering EE-avfall: Næringselektro. Gruppe 1: Lysrør Alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Gruppe 2: Andre lyskilder Sparepærer, damplamper og lysrør som ikke er rette, lyspærer, glødelamper, ultrafiolette og infrarøde lamper etc
 3. Hos Revac AS har vi lagt ned store ressurser for miljøriktig behandling og gjenvinning av EE-avfall
 4. EE-avfall og kjøle- og hvitevarer faller ikke innunder brukerbetalingen for private husholdninger og leveres gratis i port 2 (EE-avfall) og i EE-teltet (Kjøle- og hvitevarer) på gjenvinningsstasjonen. Skriv ut; Tips en venn. Tips en venn om denne siden. Din e-post Din venns e-post Kommentar. x. Del på
 5. EE-Avfall. Vi henter EE-avfall og leverer det til godkjente behandlingsanlegg. Vi har vært med helt siden forskrift om EE-avfall ble innført i 1999 og har fått en unik kompetanse og erfaring innen dette området
 6. ne for å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie - Det blir spennende å se om endringene i forskriften vil innebære en bedre ressursutnyttelse og
 7. Miljødirektoratet tror at rapporteringen tidligere har vært for lav, kanskje fordi en del metallfraksjoner som er EE-avfall ikke rapporteres. Vi vil derfor presisere at EE-avfall, som stort sett består av metall, som varmtvannsberedere, varme og kuldeutstyr, elektrisk verktøy fra industrien osv. skal rapporteres

EE-avfall er avfall av elektriske og elektroniske produkter, det vil si alt som bruker strøm og/eller batterier. De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og komponenter som arsen, bly, bromerte flammehemmere, dioksiner, kadmium, krom, kvikksølv og PCB EE-avfall. Vi tilbyr kildesortering for ee-avfall. Her finner du informasjon om hvilke typer avfall som tilhører denne kategorien Hva er EE - avfall? Alle produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere, går under betegnelsen EE - produkter. Når disse produktene kasseres, oppstår EE -.. Her finner du informasjon om Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere Avfall er kasserte gjenstander, materialer, restprodukter eller energibærere som ikke lenger har sin opprinnelige verdi.Avfall er likevel en viktig ressurs ved resirkulering og gjenvinning.. Søppel er avfall som ikke er håndtert på en forsvarlig måte. Å anbringe eller etterlate avfall på uegnet sted blir kalt forsøpling.. Avfallet stammer fra husholdningene (husholdningsavfall) eller.

EE-avfall - Hvordan sortere avfall - Avfall og sortering

 1. EE-avfall er alle produkter som har brukt eller ledet strøm - enten det er fra strømnettet eller batteri. Mye av EE-avfallet inneholder stoffer som er miljøskadelige, derfor er det svært viktig at dette avfallet ikke blandes med annet avfall. Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres i godkjente oppsamlingsbur for denne type avfall
 2. Noe EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) er definert som farlig avfall og må sorteres riktig
 3. Avfall er en viktig ressurs og kildesortering er et felles ansvar. Dette betyr at vi ønsker at alt avfall skal sorteres ut så nærme kilden som mulig. På denne måten får vi gjenvunnet materialene og lar det leve videre i nye produkter. Med en effektiv materialgjenvinning reduseres klimapåvirkningene, men også kostnadene for din bedrift

EE-avfall kan leveres gratis til alle våre innsamlere. Finn din nærmeste ved å søke i kartet. Mottak er merket med «M» og aktører som tilbyr henting er merket med en bil. Innlevering og henting. EE-produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet sammen med annet avfall HVA ER EE-AVFALL EE-avfall betyr elektrisk og elektronisk avfall EE-avfall er alle k asserte produkter som er eller har vært avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Gjelder også kabler og ledninger. EE-avfall kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som kan gi skade mennesker, dyr eller natur

Produsentansvarsordningen for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) ble etablert i Norge i 1998, som et av de første landene i verden. EE-registeret er etablert for å følge opp produsenter og importører av EE-produkter og er produsentregisteret for elektriske og elektroniske produkter EE-avfall Elkjøp vil stanse tyveri av elavfall - innfører 24 timers overvåking Elektrokjeden Elkjøp ønsker å hindre at elektronisk avfall ved returmottak blir stjålet. Nå innfører de døgnkontinuerlig overvåking av returområdene. EE-AVFALL: Elkjøp innføre

Ee-avfall - metall, container, avfall, skrapjern, kildesortering, skrap, bilopphuggeri, metallavfall, bilvrak, avfallsmottak, spesialavfall, ee avfall - Finn firmaer. EE-avfall står for elektrisk og elektronisk avfall. Her inngår produkter som ikke skal kastes i restavfallet etter bruk. Grunnen til det er at de kan inneholde miljøgifter som ikke bør komme på avvei. Disse trenger ikke være skadelige når produktet er i bruk,. EE-avfall er alle utrangerte elektriske og elektroniske produkter og komponenter. Alt EE-avfall utenom lyskilder, lagringsenheter og tonere legges i innsamlingsbur ved UiOs renovasjonspunkter. Søk etter renovasjonspunkt. Kast i innsamlingsbur: TV-er, radioer, videokameraer, forsterkere, musikkinstrumenter; Kabler og ledninge EE-avfall skal sorteres i fem forskjellige fraksjoner: kabler og ledninger, lysstoffrør, blandet EE-avfall, andre mindre lyskilder og store enheter. Avfallet skal samles inn i egnede og godkjente enheter. Utstyret leveres av Franzefoss Gjenvinning AS. Hentes i containere for lift- eller krokbil, bur, pallekarm, kasser. Gjenvinnin

EE-avfall samles i dunk, bur, i pallekarm eller IBC etter avtale med Retura Iris. Innholdet skal ikke overstige toppen av emballasjen. NB! Merk emballasjen med kundenavn og ordrenummer. EE-avfall skal lagres tørt og på fast dekke. Unngå å knuse/demontere elektriske enheter som skal leveres ERP Norge er et landsdekkende returselskap for EE-avfall. Vi samler inn og håndterer EE-avfallet for importører og produsenter over hele Europa. Hos oss får du trygghet for at avfallet blir håndtert på en miljøbevisst og kostnadseffektiv måte

EE-avfall tas imot og sendes videre til materialselskapene for demontering. EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) er alle produkter som bruker eller leder strøm enten fra strømnettet eller batteri EE-avfall. Blandet EE-avfall. Spørsmål om sortering? BIR Bedrift. Kundeservice. 55 27 70 50. Kontakt oss. Lei container Velg avfallsløsning Få hjelp Om oss. 55 27 70 50. bedrift@bir.no. Lønningshaugen 6 EE-avfall. Hva: EE-avfall - elektriske og elektroniske artikler Hvor: Legges i merket stativ uten emballasje Hvorfor: Avfallet miljøsaneres og de ulike bestandeler gjenvinnes Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er betegnelsen på alt avfall det har gått strøm igjennom. Mange EE-produkter inneholder skadelige stoffer som kadmium, kvikksølv, PCB og klor/brom-forbindelser EE-avfall inneholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes

EE-avfall - BI

EE-avfall - NORSIR

Produsentansvar - EE-produkter, batterier og kjøretøy Loading.. Veglo AS hjelper din bedrift med kompetanse innen håndteringen og gir deg verktøyet for at dette skal løses effektivt EE-avfall - COOP EE-avfall

JBL S3-1024 - Ljudia

EE-avfall - Komplett

Litt enkelt sagt er EE-avfall alt det går strøm gjennom - enten det er fra strømnettet eller fra batterier. Noe av avfallet trenger ekstra varsom behandling og kan utgjøre stor skade hvis det kastes feil EE-avfall . Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) skal ikke kastes sammen med annet avfall. Derfor kan du returnere slike kasserte produkter til oss. EE-produkter = Produkter som trenger strøm eller batteri for å virke. EE-avfall = Kasserte elektriske og elektroniske produkter kan inneholde miljøgifter EE avfall; Manualer (åpnes i nytt vindu) Infosenter. Informasjon om EE-avfall. Som kunde har du følgende rettigheter: • Privatkunder kan fritt levere til alle forhandlere av elektriske og elektroniske produkter dersom forhandleren selger samme type produkter De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Derfor er det viktig at EE-avfall samles inn og behandles på forsvarlig måte. Regelverket sier at EE-avfall kan leveres gratis til kommuner eller til forhandlere, som har mottaksplikt og informasjonsplikt

EE-avfall - arim.n

EE-avfall eksporteres ulovlig - Miljødirektorate

EE-avfall kan også leveres til kommunale avfallsmottak, eller andre forhandlere som selger denne typen produkter. Har du flere spørsmål om håndtering av EE-avfall, ta kontakt med betjeningen i ditt byggevarehus eller med kundeservice, så hjelper vi deg Bakgrunn I Norge oppstår det årlig ca. 145 000 tonn avfall fra elektriske og elektroniske produkter ( EE-avfall ). Dette avfallet inneholder betydelige mengder helse- og miljøskadelige stoffer som bly, kvikksølv, kadmium, flammehemmende midler, PCB m.fl. Selv i små konsentrasjoner gir de helse- og miljøskadelige stoffene store skadeeffekter EE-avfall kan inneholde omtrent alle farlige stoffer 1. april 2012 . g-l Elektrisk og elektronisk avfall (2) Farlig avfall, skal alltid sorteres! RENAS har system for gratis mottak av ee-avfall Sorteres i inntil fem fraksjoner: Lysrør Andre lyskilder Kable Bruksområde: Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Beholder for EE-avfall. Beholderen rommer 660 liter, og kan enkelt flyttes av deg fordi den har hjul. Denne typen beholder kjøres ut med skapbil. Utsett og henting foregår mellom 07.00 og 20.00 på valgte datoer for levering og henting, vi kan som regel ikke garantere tidspunkt 1881 gir deg treff på Ee avfall Rogaland, inklusive. adresse, telefonnummer og kart

Spørsmål og svar om EE-avfall - NORSIR

ARMERINGSSTOL MEGA STJERNE 40/50-50 - Bygger´n

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Fastpris på leie av container til EE-avfall. Bestill container enkelt online Blandet EE-avfall. E-waste. Oversikt over hva som sorteres som blandet EE-avfall. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres EE-avfall består av mange forskjellige typer produkter. Derfor må det meste av EE-avfallet sorteres manuelt. EE-avfall du leverer til BIR eller til forhandler tas fra hverandre og hele 90% av materialene blir gjenvunnet

Video: Ragn Sells - Elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall

I Norge i gjenvinnes hele 97,5 % av alt elektronisk og elektrisk-avfall (EE-avfall)! Ca. 10 prosent blir til energi, og 85 prosent av materialet blir gjenvunnet, og brukt til å lage nye produkter. Når du har levert fra deg EE-avfall i butikken, blir det kjørt til en stor fabrikk. Der skrus alt fra hverandre og sorteres etter innhold EE-Avfall. EE-Avfall er en samlebetegnelse for elektrisk og elektronisk avfall. Felles for disse er at dette er produkter som har vært strømførende. Flere av disse produktene innholder skadelige stoffer. Kildesortering av disse produktene er derfor svært viktig, slik at dette blir tatt hånd om på en forsvarlig måte EE-avfall Skal leveres på RTA Hestemyr, lokale mottak i åpningstiden eller hos forhandlere av EE-produkter. Alt som krever strøm eller batterier for å virke f.eks. TV, kjøleskap, kabler, datautstyr, lysstoffrør(uten PCB) sparepærer, batterier, mp3-spillere, cd-spillere, hårønere, mixmastere, barbermaskiner, automatsikringer, blinkesko, elektriske leker, gratulasjonskort som spiller. EE-avfall. Badnor AS er medlem av EE- registeret via Norsirk.. Som kunde har du følgende rettigheter: - Privatkunder kan gritt levere til alle forhandlere av elektriske og elektroniske produkter dersom forhandleren selger samme type produkter

Sortering EE-avfall - STENSLI GJENVINNING A

EE-avfall demonteres manuelt i egne behandlingsanlegg. Deler som inneholder definerte miljøforurensninger blir behandlet som farlig avfall, mens det resterende i stor grad blir gjenvunnet. Omkring 90 prosent av EE-avfallet som kommer inn til retursystemene går til ombruk, materialgjenvinning eller energiutnyttelse EE- avfall: Alt elektrisk og elektronisk avfall som samlast inn i forbindelse med forskrift, samt innsamling av kuldemøblar, kvitevarer som kjøle- og fryseapparat som innehelder klorfluorkarboner (KFK). Hageavfall: Planterestar (kvist, gras m.v), røter/GROT, jord og bark I alle våre POWER-butikker kan du levere inn gamle og defekte elektriske og elektroniske (EE) produkter som vi sender videre til resirkulering Hageavfall, EE-avfall og farlig avfall kan leveres gratis. Tast inn avfallstypen på automaten ved innveiing. Bankkortet vil da ikke bli belastet ved utveiing. Hvis du ikke trenger veiledning kjører du helt opp til selvbetjent registrerings- og betalingsautomat Avfall Sør driver gjenvinningsstasjoner, returpunktene og innsamling og behandling av husholdningsavfall for kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

Gjenvinning av EE-avfall Revac A

Her finner du informasjon om innsamling av rødboks med EE-avfall og farlig avfall. Se flere saker Snakk med oss Innbyggerservice (Tidligere Servicetorg) Telefon 66 70 00 00. Se oversikt vakttelefoner. Pressehenvendelser. For telefonselgere Holmen Media. Avfall er ressurser. Her finner du tilbudene som gjør at vi sammen kan utnytte de best mulig EE-avfall kan du levere gratis på Yggeset gjenvinningsstasjon, Follestad gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som selger tilsvarende produkt. De fleste dagligvarebutikker tar for eksempel imot små batterier og lyspærer

EE-avfall - ØRAS IK

Hvorfor kildesortere EE-avfall? På grunn av at produkter som går på strøm inneholder mye miljøgifter er det viktig at de håndteres på en forsvarlig måte når de kastes. Når elektriske og elektroniske produkter kasseres, kalles de EE-avfall. Bestill retur av EE-avfall. Ved hjemlevering kan du bestille retur av EE-avfall sammen med din. EE-avfall vil si alle elektriske artikler som bruker strøm eller batteri. Du kan levere EE-avfall der du kjøpte produktet, eller på steder som selger tilsvarende produkt. Du kan levere farlig avfall og EE-avfall på minigjenbruksstasjoner og gjenbruksstasjoner. Minigjenbruksstasjonene tar bare imot mindre EE-avfall og småelektronikk EE-avfall - elektriske og elektroniske artikler. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er betegnelsen på alt avfall det har gått strøm igjenom. Mange EE-produkter inneholder skadelige stoffer som kadmium, kvikksølv, PCB og klor/brom-forbindelser EE-avfall inneheld også metall som kan gjenvinnast. Det er difor viktig at alle slike produkt vert sortert frå anna avfall, og levert til godkjend mottak. Lovregulering. I Noreg er innsamling av EE-avfall strengt regulert gjennom Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskrifta), kap.1: www.lovdata.no

REKKVERK LINNESTAD HVIT - Bygger´n

EE-Avfall - borstad

EE-avfall. Som kunde har du følgende rettigheter: - Privatkunder kan gritt levere til alle forhandlere av elektriske og elektroniske produkter dersom forhandleren selger samme type produkter. - Privatkunder kan kostnadsfritt levere til kommunale miljøstasjoner alle typer av elektriske og elektroniske produkter 119.000 TONN EE-AVFALL BLE NYE RÅVARER I 2017 samlet returselskapene inn 143 000 tonn elektrisk og elektronisk (EE) avfall. 83 prosent av avfallet ble omgjort til verdifulle råvarer. EN SEIER FOR FRI KONKURRANSE OG MILJØ. Elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall) er alle produkter som bruker eller leder strøm, enten fra strømnettet eller batteri. EE-avfall skal leveres til forhandler som selger samme vare, eller til nærmeste gjenvinningsstasjon

TAPE VINDSPERRE FLEX 20/40 ISOLA - Bygger´nHuntonit - HUNTONIT TREFIBER SKYGGE 2390 MIST - Bygger´nBRANNSTIGE 3,56M I 3 DELER - Bygger´nNorsk Gjenvinning: Lavradioaktivt avfall (LRA)LAMINATG GRAND ALU RODEO DRIVE - Bygger´nBYGGMAKKER Mo i Rana - ByggmakkerNorsk Gjenvinning: DrikkekartongNorsk Gjenvinning: Rent trevirke

En ny FN-rapport har beregnet mengden EE-avfall som ble generert i verden i 2019 til 53,6 millioner tonn, noe som i snitt tilsvarer 7,3 kg pr innbygger. Det er en vekst på 9,2 millioner tonn i løpet av de siste fem årene og ifølge rapporten blir mindre enn 20 % av alt EE-avfall tatt hånd [ Småelektrisk, også kalt EE-avfall, er alt elektrisk og elektronisk avfall er alt som trenger strøm eller batteri for å virke. Til og med blinkesko er EE-avfall. Indre Østfold Renovasjon. Indre Østfold Renovasjon IKS Vammaveien 207 1815 ASKIM. Tlf: 69 88 79 50 . Org.nr.: 974 642 239 Hageavfall, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), farlig avfall, glass- og metallemballasje og klær. For annet avfall er prisen følgende: Kroner 50 for avfall levert med personbil (inntil 1m 3) Kroner 100 for større biler og personbil med henger (med større biler menes f.eks. varebil med grønne skilter, kassebiler mv

 • Adolph tidemand og hans gude.
 • Panini sticker nachbestellen.
 • Blomstring av hortensia.
 • Bürojob kufstein.
 • Styrkeøvelser armer uten vekter.
 • Deko gitter depot.
 • Jan baker ny dag.
 • Spisebrikker barn.
 • Isbergsalat kalorier.
 • Sport outlet lillehammer åpningstider.
 • Vm sykkel 2018.
 • Roger vadim ektefelle.
 • Neural networks and deep learning git.
 • Spar butikk jessheim.
 • Friseur gießen neustadt.
 • Nrj ønskelåt.
 • De 7 komposisjonsprinsippene.
 • Duomax enkelgips.
 • Freizeitaktivitäten landkreis hildesheim.
 • Led glasbild.
 • Dromen over elektrische schok.
 • Op gg ranking.
 • Mario kart pullover.
 • Indochinakrieg parteien.
 • 17 juni oslo.
 • Hoya plante stell.
 • Ender dragon egg.
 • Arch enemy singers.
 • Lumea lys.
 • Kalium blodprøve.
 • Reservedeler kompressor.
 • Hvordan bruke mindre strøm.
 • Espen egil hansen politisk.
 • Schlittschuhlaufen essen.
 • Dwayne johnson movies 2018.
 • Gymnast klær.
 • Jupiter et europe.
 • Stavanger lokalhistorie.
 • Blå under øynene vitamin.
 • Cool steam profile pictures.
 • Gewitter biberach.