Home

Kommunikasjonsdirektør statsbygg

Hege Njaa Rygh (41) begynner som kommunikasjonsdirektør i Statsbygg 20. mars. Njaa Rygh har allsidig informasjonsfaglig bakgrunn fra blant annet Husbanken, Skattedirektoratet og Datatilsynet Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg sier det er svært uheldig at åpningen av det nye Nasjonalmuseet i Oslo utsettes i seks måneder, men lover at kostnadsrammen på seks milliarder kroner ikke vil bli påvirket av forsinkelsen Det er mange å velge mellom her, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Medier24. Hun sier at de er igang med å gå gjennom søkerlisten og er på god vei til å gjøre innkalling til førstegangsintervju. - Vi håper å få gjort ansettelsen så raskt som mulig,. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim sier at Statsbygg likevel skal klare å holde seg innenfor kostnadsrammen på seks milliarder kroner. - Ja, vi skal holde oss innenfor kostnadsrammen, sier.

Flere arbeidere på prosjektene til Statsbygg, som er Norges største byggherre, er satt i karantene. ‒ Kjemperisiko for at byggeprosjekter blir forsinket eller midlertidig må stenges ned, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim - Statsbygg har strenge krav til seriøsitet i sine kontrakter. Disse er selvfølgelig også gjeldende for Livsvitenskapsbygget, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til VVSforum. Rørentreprenørene Norge har advart mot at gigantiske offentlige anbud skremmer mange bedrifter i den norske rørbransjen, fordi risikoen blir for stor Mandag vil Statsbygg starte arbeidene med tilrettelegging og bygging av det nasjonale minnestedet på Utøyakaia etter 22. juli-terroren. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim tar ett forbehold: Ringerike tingretts behandling av begjæringen fra Utstranda Vel om midlertidig forføyning Selv om Statsbygg skulle overta bygningene, slik Capgemini foreslår, vil universitetene selv måtte beholde rundt halvparten av dagens eiendomsavdeling, anslår John Skogen. Statsbygg vil nemlig ikke overta renhold eller indre driftsoppgaver, som vedlikehold av laboratorier eller å bytte lyspærer

De som deler kontor har 18 prosent høyere sykefravær enn de som sitter på eget kontor. Forskning viser også at kontorlandskap gir 12 prosent høyere risiko for legemeldt sykefravær Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier til Dagsavisen at oppdraget ikke vil forsinke prosessen med byggingen av nytt regjeringskvartal. Statsbygg skal legge fram en plan for. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg sier de også er frustrerte. Men hun vil ikke legge alt ansvaret på Statsbygg, og legger deler av skylden for forsinkelsen på UiT Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, forteller at økonomien på prosjektet er stram, men at de holder planen. - Vi tar ikke tar hensyn til valutakostnader når vi avgjør hvem som vinner anbud, sier hun

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg : Bygg

Statsbygg kommer til å jobbe som planlagt med mindre de får beskjed om å stanse, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim. Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Foto. Kl. 09.00 - 09.05 Statsbygg ønsker kundene velkommen Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh, Statsbygg Kl. 09.05 - 09.40 Regjeringens forventninger til Statsbygg Statsbygg og kundene // Statsbygg og klimaet // Vedlikehold av eiendomsmassen Statsråd Rigmor Aasrud, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemente Statsbygg etterforsker om en gruppe arbeidere som bygger praktbygget tjener under norsk minstelønn, og beskriver funnene som alvorlige. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg Statsbygg har fått i oppdrag å sette i gang forberedende arbeider med å rive Y-blokken. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forteller at de vil begynne å planlegge gjennomføring av riving så fort de har mottatt brevet fra departementet. - Første steg vil være å sette opp gjerder rundt bygget og sikre området

Statsbygg: - Forsinkelsen skal ikke påvirke kostnadsrammen

Statsbygg har nå mottatt skisseprosjektet fra prosjekteringsgruppen ledet av Henning Larsen Architects. Med dette har vi et svært godt utgangspunkt, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Levende byområde. Museet på 19.700 kvadratmeter skal bestå av fire bygninger med ulike funksjoner Statsbygg driftar og held ved like alle bygga på studiestaden. Høgskolen i Innlandet, som er brukaren av bygget, har vore ein viktig samarbeidspartnar for Statsbygg. - Utan ein brukar som ser nytten av gode og miljøvennlege løysingar, hadde vi ikkje hatt moglegheit til å reise eit bygg som dette

Statsbygg sin kommunikasjonsdirektør forklarer plasseringen av skiltet i forbindelse med bygging i Gruvedalen. Foto: Kim Senger. Leserinnlegg: Svar fra Statsbygg om skilting. I et leserinnlegg i Svalbardposten er det stilt spørsmål ved plassering av Statsbyggs byggeplasskilt i Gruvedalen — BIRGITTE BYE, KOMMUNIKASJONSDIREKTØR I STATSBYGG- Noen ganger, avhengig av vindforholdene, har jeg kjent at kloakklukta stiger helt opp til terrassen. Det vil ikke bli særlig delikat for kafégjestene, sier Birgitte Bye. Hun tilbakeviser Vann- og avløpsetatens påstand om at det er bare på dager med mye regn at det lukter Statsbygg strammer inn på kravene. Ingen penger: Det blir ingen penger å hente på rammeavtalen som er inngått i Nordland før Edvardsson dokumenterer at selskapet kan innfri de kravene Statsbygg har satt, erklærer kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg

111 søkere vil bli senior kommunikasjonsrådgiver i

Nasjonalmuseet - Smell på 150 millioner krone

Statsbygg - Kommunikasjonsleder. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Statsbygg: — Vi har lang erfaring. Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Hun sier til Forskerforum at Statbygg ikke er en uerfaren eiendomsforvalter. — Som eiendomsforvalter har vi solid og lang erfaring med komplekse bygg og bygg der det er behov for raske avgjørelser for å drive best mulig. Det er jo det vi driver med I forbindelse med rehabilitering av et større undervisningsbygg skal Statsbygg prøve å gjenbruke så mye som mulig av byggematerialene som allerede er i bygget. Initiativet til pionerprosjektet kommer fra engasjerte medarbeidere og ledere i Høgskolen i Innlandet som er leietaker av bygget Sørhove Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, mener fleksible kontorløsninger kan egne seg godt for forskere også. Tekst: Eva Tønnessen Publisert torsdag 22.02.2018 - 06:17 Oppdatert torsdag 22.02.2018 - 12:2 Denne ledertrioen fra Statsbygg møtte Arkitektnytts journalist og fotograf bare timer før Team G8+ sendte inn klage på tildelingen. Fra venstre prosjektleder Morten Danielsen, kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim og kommunikasjonsleder Pål Weiby i kontorlokalene som er ment å huse teamet som skal jobbe med det nye regjeringskvartalet

Og det vil heller ikke bli noen som slipper inn nå, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Hun understreker at Statsbygg har dokumentert Y-blokken med foto. - Vi har allerede dokumentert Y-blokken ved hjelp av kulturminnevurderinger fra Norsk institutt for kulturminneforskning, fotografier av hele bygningen og vi har 3D- skannet deler av bygget - spesielt rundt. Skisseprosjektet er et viktig steg i dette arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Skisseprosjektet skal belyse hvordan oppussingen best kan gjøres og anbefale konkrete løsninger. Gruppen Statsbygg søker etter skal blant annet inneholde arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivende ingeniører innen flere fag Statsbygg undersøker lønna til bygingsarbeidere ved Nasjonalmuseet En gruppe arbeidere som bygger det nye Nasjonalmuseet i Oslo, kan ha fått for lite lønn. Statsbygg undersøker om dette er. Statsbygg: - Ikke arrogant Diskusjonen om innføring av aktivitetsbaserte arbeidsplasser har rast ved flere universiteter og høyskoler den siste tiden. Arbeidsformen innebærer at ingen skal ha faste plasser, men at man velger arbeidsplass etter hva slags oppgaver man har til enhver tid.Man kan velge mellom å sette seg i et lukket kontor, i et åpent landskap eller på et møterom

Statsbygg: - Bare et tidsspørsmål før det oppstår en

Derfor valgte Statsbygg få og store totalentrepriser

I helgen har et bilde av en laminert plakat med Statsbygg-logo tatt av i sosiale medier. Det hele viste seg å være en intern spøk Avdeling: Direktørens kontor og staber, Seksjon: Kommunikasjonssta En gruppe arbeidere som bygger det nye Nasjonalmuseet i Oslo, kan ha fått for lite lønn. Statsbygg undersøker om dette er tilfelle Statsbygg skal sørge for at byggeprosjektet går sin gang innenfor de rammer som er satt og i forhold til de løsninger vi blir enige med brukerne av bygget om, skriver Hege Njaa Aschim. Debatt Av Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Kontaktperson Statsbygg: Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim: 91 37 01 72. Husfabrikken skal bygge 60 boliger i Gruvedalen, øst for Longyearbyen sentrum. De modulbaserte boligene vil bestå av 3-, 4- og 5-roms leiligheter, fordelt på seks bygg. Modulbyggene produseres på Husfabrikken i Steinkjer

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forsvarer arbeidsgiveren sin mot kritikken fra Multiconsult: Hun sier at bygninger i universitets- og høyskolesektoren er komplekse, og derfor kan det oppstå problemer underveis. - Vi løser det, det er ingen bygg som ikke blir ferdige og som ikke tas i bruk Statsbygg - Kommunikasjonsleder - Statsbygg hovedkontor . Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Nå undersøker Statsbygg hvor store tilleggene er, og om lønna til sammen utgjør norsk minstelønn på 184,36 kroner. - Disse funnene er alvorlige. Vi bestilte denne rapporten basert på stikkprøver, og det så ut som om det var problemer med både riktig betaling og omfang av arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK Statsbygg innførte egne kvinnegarderober i sine kontraktskrav i 2019, som et av flere grep for å bedre arbeidsforholdene. Statsbygg varsler at deres inspektører vil følge opp garderobekrav under inspeksjoner av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassene

«Statsbygg stenger byggearbeidet på Veterinærbygningen fom 16.3.2020 pga mistanke om smitte.» — Kun midlertidig mandag. Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør hos Statsbygg. Hun bekrefter at byggearbeidene ble stoppet, men kun midlertidig mandag. — Vi fikk rapporter om en av arbeiderne som hadde symptomer i helgen Statsbygg: Presseinvitasjon til Grunnstensnedleggelse For å lese mer om hvordan din persondata behandles av oss når du bruker nettstedet, vennligst les vår personvernerklæring

Byggestart på Utøyakaia mandag: Statsbygg vil bli ferdig

 1. Vi kommer ikke til å flytte dem veldig langt, opplyste kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB i helgen. Skal fjernes i løpet av uken Planen er at arbeidet med å fjerne.
 2. Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, forteller at utfordringen er leirbunnen som dekker store deler av tomta, og at omfanget har vist seg å være mye større enn målingene viste. Hun bedyrer at man har gjort undersøkelser av grunnforholdene «hele tiden»
 3. Statsbygg - Kommunikasjonsrådgiver - vikariat - hovedkontor . Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 4. alomsorgen ikke hadde utført nødvendig vedlikehold. Det var da
 5. Statsbygg: - Sannsynlig at våre kunder vil søke fritak. Statsbygg eier 2300 bygg, og huser blant annet regjeringen og Stortinget. Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, sier at det er kundene selv som søker om fritak og at Statsbygg derfor ikke har noen oversikt over dette
 6. E-post: postmottak@statsbygg.no Omsetning: 4,3 MRD. NOK Antall ansatte: 902 Stiftet: 1816 Årsrapporter: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012. Pressekontakter: (klikk på bildet for høyere oppløsning) Hege Njaa Aschim Kommunikasjonsdirektør. M: +47 913 70 172 E: hegenjaa.aschim@statsbygg.n

Les heile saka på UiOs nettsider. - Også flere store offentlig prosjekter er merket av koronasituasjonen, forteller kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim.. Allerede i mars meldte Statsbygg om forsinkelser i prosjektet Campus Ås, den største utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne med en prislapp på over åtte milliarder kroner Statsbygg fikk en rekke innspill fra kvinner som jobber på byggeplasser, også fra Ine Nordahl, som besøkte dem i fjor høst. Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim sier at innspillene gjorde innrykk. - De må få slippe å gå kanossagang forbi masse karer som kanskje er en god del eldre enn deg,. - De fleste som ønsker seg inn, har et eller annet prosjekt de vil utføre. Noen vil lage film, andre vil følge opp ulike kunstprosjekter, mens andre kun vil fotografere. Det har vært en jevn strøm de siste årene, men vi har merket at interessen har økt veldig det siste året, forteller Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg - Statsbygg utfører oppdraget som er oss gitt, og har ingen mening om prosessen rundt dette. Men vi vil ikke rekke å bygge minnesmerket ferdig dersom ikke arbeidene starter som planlagt, sier kommunikasjonsdirektør Aschim i Statsbygg, som har ansvaret for gjennomføringen av byggeprosessen

«Uvanlig krevende» å samarbeide med Statsbygg

Statlig forskning: Høyere sykefravær med delt kontor og

Smittefare i åpent kontorlandskap: Skal gjøre nye

Statsbygg anbefaler ofte kontorlandskap. - Dette er en av flere forskningsrapporter på dette feltet som vi kan legge til grunn når vi skal rådgi våre kunder, sier kommunikasjonsdirektør Statsbygg Hege Njaa Aschim til NRK. Aschim mener de ikke har noe grunnlag for å beregne høyere sykefravær Statsbygg undersøker lønna til bygingsarbeidere ved Nasjonalmuseet sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK. Selskapet bak kontraktene er underleverandør for det globale entreprenørkonsernet Caverion-gruppen, med 15.000 ansatte rundt om Europa Hvis ikke går vi rettens vei, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Stig Pettersen, til Nettavisen. De har dermed bestemt seg for at de ikke vil levere anmeldelse mot romfolket

Et salg ligger noen år frem i tid, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Estate Nyheter. - Mange har siklet på denne tomten i årevis, og jeg vet flere har kommet med konkrete henvendelser til Statsbygg, sier en bransjeaktør til Estate Nyheter STATSBYGG Justisdepartementet Lovavdelingen@jd.dep.no DATO 22.03.2016 REFERANSE DL 201600731 SAKSBEHANDLER Hege Njaa Aschim Høringsuttalelse -Evaluering av offentlighetsloven DERES DATO 25.02.16 DERES REFERANSE 16/1243 EO OKL bj VEDLEGG Vi viser til brev Høyring - Evaluering av offentleglova, og rapporten Innsyn i forvaltningen Kompetanse Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på. - Dette er veldig stas! Økningen kommer etter at vi har tenkt nytt om rekruttering og satset på en av de mest tradisjonelle formene for merkevarebygging, nemlig å treffe studentene der de er, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Særlig merker Statsbygg effekten av å kontakte fagansvarlige på universitetene Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier at de har fått konkurransebidrag hvor det er levert mye mer enn det som er bedt om, og er åpen for å se på om det stilles krav som ikke er nødvendige. Foruten Kunsthøgskolen i Bergen og noen få andre prosjekter,.

100 millioner tapt og forskningsmiljø rasert - alt på

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg sier at klagen behandles etter forvaltningsloven, og at Statsbygg dermed er forpliktet til å være første klageinnstans. Ekstern ekspertise - Vi har likevel valgt å lene oss på ekstern juridisk ekspertise, fordi vi tar dette veldig alvorlig Det får NTB opplyst fra kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg. Beboerne i leiren henvendte seg torsdag til konfliktrådet i Oslo og Akershus, slik at konfliktrådet kan be Statsbygg.

Nytt Nasjonalmuseum: Statsbygg måtte be om 142 millioner

Statsbygg svarer. I en epost til Arkitektnytt, svarer kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim på disse spørsmålene: - Skavang mener at Statsbygg underbetaler de sju teamene som konkurrerer om å utvikle regjeringskvartalet, og mener at arkitektene kun får rundt 20 prosent av det de skulle ha hatt - Klimaendringene er en av vår tids aller største utfordringer, og i Statsbygg ser vi det som en del av vårt samfunnsoppdrag å drive forskning som kan komme hele byggenæringen til gode. Vi er takknemlige over å motta Treprisen, og det er hyggelig å få anerkjennelse for dette bygget som vi er så stolte av, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg mener prosessen har vært svært inkluderende, men poengterer at ikke alle som har kommet med synspunkter i saken kan vente seg å få viljen sin. - Selv om vi har lagt opp til å høre på alle, så betyr ikke det at alle synspunkter vil vektlegges like mye, men det skal gjenspeiles i rapporten at det er et meningsbilde som er bredt, sier. Published 01-05-2020 Deadline: 17-05-2020 Kommunikasjonsrådgiver digitale medier Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4226844438 Presentasjon av stillingen: Vi søker en allsidig og dyktig kommunikasjonsrådgiver med god kompetanse innen digitale medier til et ettårig vikariat fra 1. august 2020 Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg mener prosessen har vært svært inkluderende, men poengterer at ikke alle som har kommet med synspunkter i saken kan vente seg å få viljen sin Vi vil også vise fram spennende prosjekter som andre er ansvarlige for, sier ansvarlig redaktør og kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim. Det nye designet er tilpasset en hverdag der kampen om oppmerksomheten er større enn noen gang og leserne i mindre grad enn før har tid til teksttunge artikler -Men, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg; - det er ingen fare for frøene og situasjonen er utfordrende, men absolutt håndterbar. Og det er ikke dramatisk. Permafrosten sviktet. Verdens globale frøbank ble etablert og åpnet i 2008, og etter disse ni årene står man overfor en del tekniske utbedringer

Naboer til Utøya-kaia risikerer å måtte betale

 1. Statsbygg om klimasikringen av frøhvelvet: - Vi har verdens øyne på dette prosjektet. Statsbygg jobber på spreng med en varig løsning. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Foto: Mette Randem/Statsbygg - Vi sier i hvert fall at vi bygger for framtiden
 2. Stortinget er i dialog med Statsbygg om bistand i arbeidet med det skandaliserte byggeprosjektet. Samtalene kan ende med at Statsbygg overtar som byggherre. - Vi har rettet en henvendelse til Statsbygg, men ikke bedt om noe konkret ennå. Vi får se hva som kommer ut av dialogen, sier Senterpartiet
 3. Eiendommen øst for sentrum har en lang historie og eies i dag av Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune.-Det er svært gledelig at vi nå er kommet frem til en løsning som åpner området for utvikling i tråd med kommunenes ønsker om en klimavennlig bydel, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg

Vi ønsker alle 275 velkommen! - statsbygg

 1. Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, opplyser til Dagbladet at «Måken» flyttes ut av Y-blokka tirsdag, mens «Fiskerne» skal flyttes til sin nye plass på torsdag
 2. Statsbygg rydder området langs byggegjerdet en gang i døgnet. I påsken ble blomster som var lagt foran gjerdet og på plassen foran Y-blokka, fjernet 1. påskedag. Andre ytringer som er hengt opp på veggen av privatpersoner er metodisk fjernet
 3. Statsbygg ønsker fritak Statsbygg eier 2300 bygg, blant annet Stortinget og regjeringsbyggene. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør hos Statsbygg. Hun sier til nrk.no at de ikke har tatt i bruk AMS i alle bygg. - For oss handler det om sikkerhetshensyn
 4. Det er bare det norske flagget som skal henge på flaggstangen til et offentlig bygg, sier Hege Njaa Rygh, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, til Dagbladet.no. Samtidsmuseet har nå valgt å ta.
 5. Statsbygg og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har nå ferdigstilt rapporten for oppstart av forprosjekt for en ny campus i Trondheim. Kommunikasjonsdirektør Statsbygg. HegeNjaa.Aschim@statsbygg.no. Mobil: 913 70 172 . Hanna Maria Jones

Statsbygg gransker alvorlige funn på byggeplassen til det

Statsbygg gransker lønna til bygingsarbeidere ved Nasjonalmuseet. msn økonomi. levert av Microsoft News. sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.. Statsbygg kan overta Stortingets skandaleprosjekt Stortinget er i dialog med Statsbygg om bistand i arbeidet med det skandaliserte byggeprosjektet Saken er Nasjonalmuseets kommunikasjonsdirektør, Eirik Kydland, svarer på kritikken fra «vanlig ungdom» (18). I en kommentar i Klassekampen 3. august går Astrid Hovland, som omtaler seg selv som en «vanlig ungdom (18)», hardt ut mot Nasjonalmuseets nye kunstklubb, «2020», for å ta altfor godt betalt for medlemskapet

Statsbygg, Oslo, Norge. 4 k liker dette. Vi er byggeherre, forvalter eiendommer, driver steds- og byutvikling, kjøper og selger eiendom og rådgir statlige virksomheter i spørsmål om lokaler. Best på.. Da blir vi ikke ferdige til tiårsmarkeringen, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB. 3. august begynte arbeidene med å bygge det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune. Målet er at det skal stå ferdig til tiårsmarkeringen for terrorangrepet neste år Veien mot et nasjonalt minnested for dem som døde på Utøya 22. juli 2011 har vært lang og svært kostbar. - Økonomisk er det en katastrofe, mener direktør ved Henie Onstad

Statsbygg sier til NRK at funnene er alvorlige. - Disse funnene er alvorlige. Vi bestilte denne rapporten basert på stikkprøver, og det så ut som om det var problemer med både riktig betaling og omfang av arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK. Lik S24 på Facebook for flere nyheter Statsbygg stiller krav om kvinnegarderober på byggeplasser Statsbygg krever egne kvinnegarderober i sine kontrakter. Nå vil de at resten av byggebransjen skal følge etter

Eier 2

Åtte grupper er invitert til å gi tilbud om prosjekteringskontrakten på rehabilitering av Nationaltheatret

Regjeringen ber Statsbygg iverksette riving av Y-blokke

 1. Statsbygg begynner sikring av kunsten i Y-blokka i uke 31, melder NTB. Planen er at kunstverket «Fiskene» av Carl Nesjar og Pablo Picasso i Y-blokka i regjeringskvartalet skal bli sikret og fjernet fra uke 31. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB. - Vi planlegger for å begynne da, sier hun
 2. Statsbygg har beregnet at en utsettelse av byggingen på Utøyakaia i seks måneder vil koste 52 millioner kroner, mens et utsettelse på et år vil koste 72 millioner kroner. - I beregningene ligger selve prosjekteringsarbeidet, at kontrakter må utsettes eller sies opp, rigging, drifting av byggeplassen, å hyre inn nytt personal og slike ting, sier Hege Njaa Aschim
 3. Viktig steg mot arktisk universitetsmuseum - statsbygg
 4. Trepris til administrasjonsbygget på Evenstad - statsbygg
 5. Leserinnlegg: Svar fra Statsbygg om skiltin
 6. Det stinker ved Nasjonalmuseet Klassekampe
Snart slutt for bot og bedring - OsloBåde kommunen og fylket krever lærlingerForstyrres av turisteneOslo fengsel angrepet av soppY-blokka - Vil starte riving før påske - Dagbladet
 • Vikans kross göteborg.
 • The prodigy wiki.
 • Bahamas airport destinations.
 • Spraylakk biltema.
 • Stikking i brystet etter silikon.
 • Humaniora i norge.
 • Master i anestesisykepleie.
 • Årsregnskap frist.
 • Artrose stortå operasjon.
 • Russevan til salgs.
 • Politisk økonomi bachelor.
 • Redigere bilder tekst app.
 • Pastagrateng meny.
 • Når begynne med babygym.
 • Albert heijn brugge.
 • Mother movie explanation.
 • Ramen oppskrift.
 • Bilforsikring beregn.
 • Nahkauf bielefeld vilsendorf.
 • Typografer kryssord.
 • Tgr moa ålesund.
 • Uni tübingen semesterferien 2018.
 • Trackday nordschleife 2018.
 • Ulefoss jernverk ovner.
 • Irsk kvinnelig sanger.
 • Apotek forbundet.
 • Ledige stillinger maxi hamar.
 • Infiltration nebenwirkungen.
 • Väckarklocka ljus barn.
 • Scharfes essen darmkrebs.
 • Rohrmoos hotel.
 • Fordelskortet sbbl.
 • Saarbrücken germany.
 • Eurotunnel.
 • Sandringham church.
 • Må man ha utdanning for å drive gård.
 • Edgar hansen.
 • Dance vision stutensee.
 • Wohnungen in nauen von privat.
 • Rosa leggvarmere.
 • Oglasi posao inostranstvo.